Čo je koučing

Koučing vám nepovie, ako máte žiť. Pretože každý od života očakáva niečo iné. Koučing vám môže pomôcť zistiť to, čo je pre vás dôležité, a nájsť spôsob, ako to vyjadriť a tým si zvedomiť vlastné túžby.

Kouč vám nedáva rady ani návody. Neponúka vlastné skúsenosti. Jeho cieľom je sprevádzať vás na ceste k odpovediam, ktoré sú ukryté vo vás. 

Koučing prebieha formou priateľského rozhovoru medzi rovnocennými partnermi. Počas neho vám venujem sústredenú pozornosť a spoločne s vami hľadám riešenia. Mojou úlohou je klásť zvedavé otázky, ktoré vás nútia zamyslieť sa a pozrieť sa na vaše problémy z iného uhla. Nijako vás nehodnotím ani nesúdim, ale zameriavam sa na situácie, ktoré potrebujete riešiť. Náš rozhovor je absolútne dôverný. 

Koučing je proces. Jeho cieľom je previesť vás od uvedomenia si problému k jeho riešeniu silou vášho vlastného potenciálu.